Valori

1

Meritocrație

Nominalizarea angajaţilor şi repartizarea sarcinilor pe baza cunoştinţelor, abilităţilor (meritelor) şi talentului, nu pe baza averii (plutocraţie), originii geografice, vârstei, legăturilor de familie (nepotism), privilegiilor de clasă (aristocraţie), dreptului primului ocupant, popularităţii sau a altor factori determinanţi privind poziţia socială sau puterea politică.

Meritocrație: sistem de evaluare, bonus de performanță, proces de selecție coordonatori, angajatul lunii, șanse de promovare, etc.

2

Teamwork

Capacitatea de a munci împreună pentru a realiza un scop comun şi de a direcţiona realizările individuale spre obiectivele organizaţionale.

Teamwork: combaterea volumelor de muncă, disponibilitate la extra-efort, proactivitate, team building, proiecte FinProm, etc.

3

Interculturalitate

Oferirea unor modele organizaţionale concretizate în plan intern (cognitiv, emoţional) şi extern (modalitate de organizare şi luare a deciziilor) în vederea asigurării unei adaptări şi instruiri adecvate în conformitate cu cultura şi climatul organizaţional italian din contextul GruppoMol.

Interculturalitate în mediul organizațional: cursuri de limba italiană, delegații, comunicări scrise și orale în limba italiană, etc.

4

Dezvoltare continuă

Asigurarea unei forme de învăţare integrată în procesul de muncă ce se concretizează prin proiectarea unui program ce presupune un plan detaliat a ceea ce se va face, de ce se va face şi cum se va face, astfel încât să fie atinse finalităţile propuse, implicând o diversitate de deprinderi şi abilităţi.

Dezvoltare continuă: induction training, training hard skills, training soft skills, coaching, preluare și gestionare proiecte noi, etc.

5

Profesionalism

Creşterea propriei competenţe (tehnice, tehnologice, de proces, de piaţă şi de relaţie) pentru îmbunătăţirea constantă a calităţii propriei munci.

Profesionalism: output performanțial, servicii de calitate, vechime pe piață, stabilitate, delivery, eficiență organizațională, etc.

Acest website utilizează cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi. Pentru a ne cunoaște politica, sau pentru a nega consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor, faceți clic aici . Continuarea navigării sau închiderea bannerului autorizează utilizarea acestora.